Ücretsiz Kurslar

Mesleki Eğitim Merkezi Nedir

Mesleki Eğitim Merkezi Nedir

Mesleki Eğitim Merkezi Nedir

Mesleki Eğitim Merkezi Nedir, Kimler Kayıt Olabilir. Mesleki Eğitim Merkezlerine Kayıt Tarihleri, Mesleki Eğitim Merkezlerindeki Meslek Dalları.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Okuyan Öğrencilere 11. Sınıfın Sonunda Kalfalık Belgesi, 12. Sınıfın Sonunda İse Ustalık Belgesi Verilecektir.
Yapılan Yeni Düzenleme İle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı İtibarı İle Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Lise Diploması Alabilecektir.

En Az Ortaokul Mezunu Olup Zorunlu Eğitim Çağında Olanlar Ve Ondokuz Yaşından Gün Almış Olanlardan Da Yaşlarına Ve Eğitim Seviyelerine Uygun Olarak Düzenlenecek Mesleki Eğitim Programlarına Göre Çıraklık Eğitimine Alınabilir.

Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt Olacaklar İçin 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10 Uncu Maddesi Kapsamında Çırak Olabilmek İçin Aşağıdaki Şartlar Aranır.
A) En Az Ortaokul Veya İmam-Hatip Ortaokulu Mezunu Olmak.

B) Bünyesi Ve Sağlık Durumu Gireceği Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olmak, Şartları Aranmakta Olup Bununla Birlikte 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan 27 Alan Ve 142 Dalda Eğitim Verilebilecek Standartlara Uygun Atölye Veya İşyeri İle Usta Öğretici Belgesine Sahip Eğitici Olması Gerekmektedir. Bu Şartlarla Birlikte Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) Uygulayan Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Okullarına Müracaat Edip Sözleşme İmzalayanlar Çırak Öğrenci Olabilmektedirler.

Kimler Kayıt Olabilir
Ortaokul Mezunları, Her Hangi Bir Liseden Ayrılanlar, Lise Mezunları (Şu An Her Hangi Bir Lisede Okuyanlar Nakil Olabilir ), Üniversite Mezunları 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Çıraklık Eğitimi Uygulama Kapsamında Olan 140 Meslek Dalında Bir İşyerinde Çalışanlar Kayıt Olabilir. Yaş Sınırı Yoktur.

Mesleki Eğitim Merkezi Kayıt Tarihleri
Ortaokul Son Sınıf Öğrencileri Bakanlığımızca Yayımlanacak Kayıt Kılavuzunda Belirtilen Tarihlerde, Yaşı 18 Den Büyük Olup Her Hangi Bir Okulda Okumayan ( Açık Öğretim Hariç ) Ve Bir İş Yerinde Çalışanlar Yılın On İki Ayında Kayıt Olabilmektedir. Her Hangi Bir Okulda Okuyan Öğrenciler Nakil Olmak İstediklerinde Yönetmelik Nakil Esaslarına Göre Kayıt Olabilmektedirler.

Sponsorlu

Mesleki Eğitim Merkezleri Meslek Dalları
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki 140 Meslek Dalında Bir İşyerinde Çalışanlar Kayıt Olabilir.

Halk Eğitim Merkezleri

Kuruma Kayıtlı Olanlar En Az Asgari Ücretin Yüzde 30’u Kadar Ücret Alır. Ücrette Üst Limit Yoktur. Kuruma Kayıt Olan Öğrenciler Sırasıyla Kalfalık Belgesi, Ustalık Belgesi Ve Usta Öğreticilik Belgesi Alabilir. Eğitimler Teorik Ve Pratik Olarak Yapılır. Mesleki Eğitim Merkezlerini Bitirip Ustalık Belgesi Almaya Hak Kazananlar Fark Derslerini Açık Öğretim Yoluyla Vererek Lise Diploması Alabilirler. Kurumda Teorik Eğitimler Haftada En Az 1 En Fazla 2 Gün Olarak Yapılmaktadır. Teorik Eğitimler Hafta İçinde Bir Gün Olarak Okul Müdürlüğü Tarafından Belirlenir.

9. Sınıfa Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- En az Ortaokul mezunu olmaları,mezun olduğu okuldan ortaokul diploması veya mezun olduğuna dair imzalı mühürlü yazı
2- Herhangi bir lisede kaydı olanlar,kayıtlı oldukları okuldan (Tasdikname) öğrenci durum belgesi almaları,
3-Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi
4- Kayıt olacak çırak adına SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
5- Kayıt olacağı öğrenci dosyasında çırağa ait yeni çekilmiş bir adet fotoğraf
6- Kayıt olacak çırağa ait kimlik fotokopisi
7- sağlık raporu

Herhangi Bir Lisenin 10. Sınıfında Okurken Ayrılan Ve Merkezimize Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- Herhangi bir lisede 10.sınıfta kaydı olanlar, kayıtlı oldukları okuldan (Tasdikname) öğrenci durum belgesi ve yanında ders notlarını gösteren transkript almaları gerekmektedir.
2-Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi olmak zorundadır
3- Kayıt olacak çırak adına SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
4- Kayıt olacağı öğrenci dosyasında çırağa ait yeni çekilmiş bir adet fotoğraf
5- Kayıt olacak çırağa ait kimlik fotokopisi
6- sağlık raporu

Herhangi Bir Lisenin 11. Sınıfında Okurken Ayrılan Ve Merkezimize Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- Herhangi bir lisede 11.sınıfta kaydı olanlar, kayıtlı oldukları okuldan (Tasdikname) öğrenci durum belgesi ve yanında ders notlarını gösteren transkript almaları gerekmektedir.
2-Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi olmak zorundadır
3- Kayıt olacak çırak adına SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
4- Kayıt olacağı öğrenci dosyasında çırağa ait yeni çekilmiş bir adet fotoğraf
5- Kayıt olacak çırağa ait kimlik fotokopisi
6- sağlık raporu

12.Sınıfa (Ustalık Eğitimi) Kayıt Olacaklardan İstenen Belgeler

1- En az ortaokul diploması
2- Kalfalık belgesinin aslı ve fotokopisi
3- Seçmiş olduğu meslek dalıyla ilgili çalıştığı işyerinde mevcut olan kişiye ait ustalık ve usta öğreticilik belgesi
4- SGK’dan alınacak müstahaklık belgesi
5- 1 adet biyometrik fotoğraf
6- Kimlik fotokopisi
7- sağlık raporu

Usta Öğreticiliğe Başvuracak Kişilerden İstenen Belgeler
1- Kimlik fotokopisi
2- Diploma fotokopisi veya öğrenim belgesi
3- Ustalık belgesi-İşyeri açma belgesi-Ön lisans veya Lisans diploması
4- 1 adet biyometrik fotoğraf

Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı
-Düz lise mezunu olup Ustalık belgesi sahibi olan ve Meslek Lisesi Diploması almak isteyen Adaylardan istenen belgeler:
1-Ustalık belgesinin aslı ve fotokopisi
2-Lise diploması aslı ve fotokopisi
3-Kimlik fotokopisi
4-Biyometrik fotoğraf
*Bu belgeler doğrultusunda e-mesem sistemine giriş yapılarak ders yılı sonunda diploma düzenlenir.
-Ortaokul mezunu olup Meslek Lisesi Diploması almak isteyen adaylar için yapılan uygulama:
1-Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği takvime göre telafi programına katılır. (Telafi eğitimi bir eğitim öğretim yılından (36 hafta) az olmamak üzere planlanacak olup, adayın her dersten başarılı olması halinde ilgili eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirtilen tarihlerde makam onayı ile uygun diploma düzenlenir.)
2-Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı’nda yer alan dersleri ortaöğretim kurumlarından alarak başarılı olduğunu belgelendirenler söz konusu derslerden muaf tutulur.

Denklik Yoluyla Kalfalık Ustalık Belgesi Başvuru Şartları
1) 22 yaşını bitirmiş, 23 yaşından gün almış olmak.
2) En az ortaokul(ilköğretim) mezunu olmak. (1996-1997 eğitim öğretimden önce ilkokul mezunu ise ilkokul diplomasının olması gerekiyor).
3) Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını (en az bir gün sigorta) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak işyeri unvan listeli prim dökümü ile belgelendirenler kalfalık sınavına başvuru yapabilir.
4) Mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını (en az bir gün) Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler kalfalık sınavına başvuru yapabilir.
5) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan üçüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 468 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar kalfalık beceri sınavına girer.
6) Kalfalık belgesini almış olup mesleği ile ilgili bir işte en az 5 yıl çalışmış olduğunu Sosyal Güvenlik Kurumundan veya e-devletten alınacak barkodlu işyeri unvan listeli prim dökümü belgelendirenler ustalık sınavına başvuru yapabilir.
7) Kalfalık belgesini almış olup mesleği ile ilgili bir işte en az 5 yıl çalışmış olduğunu Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler ustalık sınavına başvuru yapabilir.
8) Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi ile başvuranlar Ustalık beceri sınavına girer.
9) Mesleki ve teknik eğitim veren örgün veya yaygın eğitim okul ve kurumları ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış kurumlardan dördüncü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi toplamı en az 756 saat mili eğitim onaylı kurs bitirme belgelerine sahip olanlar ustalık beceri sınavına girer.
10) 1986-1987 eğitim öğretim yılından itibaren üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlar, diplomasında yazılı olan bölüm/alan ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından ustalık beceri sınavlarına alınırlar.
11) Ustalık belgesine sahip olup aynı alanda farklı bir daldan ustalık sınavına katılmak için başvuru yapanlar ustalık sınavına (beceri+teorik) alınırlar.
12) Başvuru yapacağı meslek dalı ile ilgili üçüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler, kalfalık (beceri+teorik) sınavlarına alınırlar.
13) Başvuru yapacağı meslek dalı ile ilgili dördüncü seviye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler, ustalık (beceri+teorik) sınavlarına alınırlar.
14) Fiilî askerlik süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgelerle başvuru yapanlar kalfalık sınavına alınır.
15) Mahkûmiyet süresi içinde alınan mesleki eğitime ilişkin belgelerle başvuru yapanlar kalfalık sınavına alınır.

Doğrudan Belge Düzenlenecek Durumlar

1) 19/6/1986 tarihinden önce çıraklık okulu diploması sahibi olanlara ilgili alan/daldan kalfalık belgesi düzenlenir.
2) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından 1985-1986 eğitim öğretim yılı sonuna kadar (19.06.1986) mezun olanlara, diplomasında yazılı olan meslekleri ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından bir defaya mahsus olmak üzere ustalık belgesi düzenlenir.
3) Üç yıl süreli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu veya mesleki ve teknik eğitim merkezi mezunlarından, alanlarında olgunlaşma enstitülerinin iki yıllık kurs programlarından belge alanlara, almış olduğu kurs belgesi ile ilgili daldan ustalık belgesi düzenlenir.
4) Elektrik tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 eğitim öğretim yılı sonuna kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlara ustalık belgesi düzenlenir.
5) 1985-1986 eğitim öğretim yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlar ustalık beceri sınavında başarılı olmaları halinde ustalık belgesi düzenlenir.
6) Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara kalfalık belgesi düzenlenir.
7) İlgili mesleğin kanun kapsamına alınmadan önce Bakanlık ve meslek odaları iş birliğiyle verilmiş olan kalfalık ve ustalık belgeleri ilgili meslek odalarından alınacak olan resmi yazı ile doğrulanması halinde dengi belgelerle değiştiririlir.
8) Yurt dışındaki mesleki eğitim kuruluşlarından kalfalık, kalifiye işçilik veya bunlara eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara kalfalık belgesi, ustalık belgesi veya buna eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara ustalık belgesi doğrudan düzenlenir.

Belgelerin Değerlendirilmesi

1) Sosyal Güvenlik Kurumu prim gün sayıları toplanarak değerlendirilir. Her 30 gün bir ay sayılır. Mükerrer sigorta primi dikkate alınmaz.
2) Kamu kurumunda çalışanlardan hizmet cetveli istenir.
3) 18 yaş altı hizmetler dikkate alınmaz.
4) Prim döküm belgesinde mesleğin belgelendirilemediği durumlarda Ek 1 formdaki Hizmet Belgesi bölümünün işyeri tarafından doldurulup onaylanması gerekir.
5) Bağ-Kur hizmet belgesindeki hizmet süresi ile vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesindeki hizmet süresinin farklı olması halinde Bağ-Kur hizmet süresi dikkate alınır.
6) Emekli olduktan sonra işyeri açanların hizmet süresi vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesine göre hesaplanır.
7) Değerlendirme belgelerin aslı ile yapılır. Hizmet belgesinin aslı olmalıdır. Öğrenim belgesinin onaylı örneği geçerlidir.
8) Mesleki eğitim veya kurs sürelerinin saat olarak belgelendirilmesi istenir.
9) Her 160 saat bir aylık çalışma süresi kabul edilir.
10) Kalfalık belgesini 16. Maddeden alanlar ile mesleki eğitimin ara sınıflarından ayrılanlar alanlarında olmak kaydıyla başarılı oldukları her dönem için 6 ay, her yıl için 1 yıl ustalık için gerekli çalışma süresinden düşülür.
11) Fiili askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde yapılan hizmetlerin sayılabilmesi için yazılı olarak belgelendirilmesi gerekir.
12) Yurtdışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin Türkiye de bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca tasdik edilmiş ve noter yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi ile yapılır.

Kalfalık/Ustalık Sınavları İçin Başvuruda İstenen Belgeler

1- Öğrenim belgesi/Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (*)
2- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi (*)
3- Bir adet biometrik fotoğraf
4- Başvuruya esas kanıt dökümanlar
– Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri unvan listeli prim dökümü (SGK’dan veya -e devlette barkodlu belge oluşturdan alınacak)
-Hizmet Cetveli(Kamuda çalışanlar)
-Bağ-Kur hizmet belgesi (1479 sayılı Bağ-Kur dökümü) ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi
-Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimini tamamlama belgesi
-Mesleği ile ilgili; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerin aslı ve fotokopileri (*)
-Kalfalık/ustalık belgesi aslı ve fotokopisi (*)
-Fiilî askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde aldığı mesleki eğitime ve/veya çalışmaya ilişkin belgeler
-Yurt dışından alınan belgelerin ve onaylı tercümesinin aslı ve fotokopisi (*)
– MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aslı ve fotokopisi (*)
5- Mavi-Kırmızı kapaklı plastik dosya

Doğrudan Başvuruda istenen Belgeler
1- Öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi (*)
2- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi (*)
3- Bir adet vesikalık fotoğraf
4- Başvuruya esas belgenin aslı ve fotokopisi (*)
5- Meslek odalarından alınan belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre verildiğine dair resmi yazı.
(*) Asıl belgeler kontrol edildikten sonra başvuru sahibine iade edilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ