Ücretsiz Kurslar Kurs Veren Belediyeler Halk Eğitim Merkezi

Halk Eğitim Türk İşaret Dili Kursu

Halk Eğitim Türk İşaret Dili Kursu

Halk Eğitim Türk İşaret Dili Kursu

Halk Eğitim Türk İşaret Dili Kursu Kişisel Gelişim Alanı Altında Açılmaktadır. Halk Eğitim Merkezleri Ücretsiz Kursları, Türk İşaret Dili Kursunun Eğitim Süresi 120 Saattir. Kursa En Az Okur Yazar Olanlar Katılabilir. Türk İşaret Dili Kursu Halk Eğitim Merkezlerinde Halktan Gelen Taleplere Göre Yıl Boyunca Açılabilmektedir. Kursun Açılması İçin En Az 12 Kişilik Grup Oluşmalıdır. Halk Eğitim Merkezlerinden Yıl Boyunca Ön Kayıt Olunabilir.

Kurs Programı İşitme Yetersizliği İle Dil Ve Konuşma Yetersizliği Olan Bireylerin Kişisel Ve Toplumsal İhtiyaçlarını Karşılamaları Amacıyla El Ve Vücut Hareketleri İle Mimiklerini Kullandığı Görsel Dildir. Kurs Programı Günde En Fazla 8 Saat Olarak Açılabilir. Kurs Sonunda Başarılı Olan Kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kurs Sertifikası Verilir.

Katılım Koşulları
Okuryazar Olmak


Programın Amaçları
Türk İşaret Dili (TİD) kursunu tamamlayan bireyin özel eğitim ilkeleri doğrultusunda;

1. TİD ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanması,

2. El şekillerini, jest ve mimiklerini doğru kullanabilmesi,

3. İşaretleri yer ve yönelim bakımından doğru kullanabilmesi,

4. TİD Dilbilgisi kavramlarını hatasız olarak kullanabilmesi,

5. Sağır kültürü hakkında bilgi sahibi olması,

6. Meslek, okul, eğitim ile ilgili terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

7. Günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek, takı, eşya, taşıt, bitki, hayvan, varlık vb. terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

8. Hukuk ve bankacılık terimlerini ihtiyacını karşılayacak düzeyde hatasız olarak kullanabilmesi,

9. Vücudun bölümleri, sağlık ve hastalık terimlerini ihtiyacını karşılayacak düzeyde hatasız olarak kullanabilmesi,

10. Dini Terimleri ihtiyacını karşılayacak düzeyde hatasız olarak kullanabilmesi,

11. Günlük yaşamında kullandığı eşyalar ile müzik aletleri ile ilgili terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

12. Renkler ve duygu durumları ile ilgili terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

13. Zamanla ilgili terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

14. Trafik ve canlılar ile ilgili terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

15. Mesleklerle ilgili terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

16. Teknoloji ve sosyal medya ile ilgili işaretleri kullanabilmesi,

17. Spor, devlet, il isimleri ile iklim, coğrafya vb. terimleri hatasız olarak kullanabilmesi,

18. Günlük yaşamda kullanılan TİD cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilmesi, amaçlanmaktadır.

Halk Eğitim Türk İşaret Dili (TİD) Kurs Programı  Konuları

İşaret Dili Ve Çevre: 8 Saat
TİD Dilbilgisi Kavramları: 10 Saat
Okul Ve Eğitim İşaretleri: 8 Saat
Gıda Ve Giyim İşaretleri: 8 Saat
Hukuk Ve Bankacılık Terimleri: 8 Saat
Vücudumuz Ve Sağlık: 8 Saat
Dinî Terimler: 8 Saat
Müzik Aletleri Ve Eşyalar: 8 Saat
Duygular Ve Renkler: 8 Saat
Zaman Ve Zaman Dilimleri: 8 Saat
Trafik Ve Canlılar: 8 Saat
Meslekler: 8 Saat
Teknoloji Ve Medya: 8 Saat
Spor Ve Coğrafi Terimler: 8 Saat
Karşılıklı Konuşma: 6 Saat

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar
Türk İşaret Dili (TİD) Kurs Programı aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanmalıdır:

1. TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme yetersizliği olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda verilen işitme yetersizliği eğitim hizmetlerinin tümü, bireylerin işitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmalarını, dil ve konuşma, sosyal, akademik vb. tüm becerilerini olabilecek en üst düzeye çıkarabilmelerini hedeflemiştir. Çerçeve öğretim programı ile bireylerin, TİD kullanarak işitme yetersizliği olan bireylerle iletişim kurabilmek için temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması öngörülmektedir.

2. Eğitim ortamı gerektiğinde grup çalışmasına (büyük-küçük grup çalışmaları) imkân sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

3. Kurs Programı, Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

4. Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.

5. Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde belirtilir. Konularda önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

6. Türk İşaret Dili (TİD) kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir:

Değerler
Sorumluluk
Sevgi
Hoşgörü
Saygı
Nezaket
Kurallara Uyma

7. Programın uygulanmasında görev alan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.

8. Program uygulama olarak, kursiyer merkezli, aktif katılımı ve bireysel öğrenme hızını dikkate alarak öğrenme fırsatları sunan bireysel öğrenme yöntem ve tekniklerine uygun içerik ve sürede planlanmıştır. Gerektiğinde kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak içerik ve süre yeniden düzenlenir.

9. İçerik, amaçlarla tutarlı, amaçlara ulaşmaya hizmet edecek, kursiyerler için anlamlı, öğrenme ilkelerine uygun ve sistematik bir biçimde ele alınmalıdır. Amaçların etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için konuların dağılımı, içeriğin yoğunluğu ve gerektirdiği süre esas alınır.

10. Program süresince, bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma, keşfetme, çözümleme, derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.

11. Katılımcıları aktif kılan öğretme-öğrenme yöntem, teknik ve stratejiler kullanılırken içerik, katılımcı özellikleri, eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurulmalıdır. Seçilen tekniklerin bireysel ve kültürel farklılıklara sahip bireylere hitap edebilecek yeterlilikte olmasına dikkat edilmelidir.

12. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.

13. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.

14. Kurs programı uygulanırken kaynak ders kitaplarının bulunmaması durumunda öğretmen/öğretici tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılabilir.

15. Kurs programı sonunda uygun yöntem ve teknikler ile değerlendirme yapılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
  1. Fatma dedi ki:

    Milas Halk Eğitim Merkezi’nde İngilizce kursuna kstılıyorum..Çok memnunum.

  2. Meral Çalışır Al dedi ki:

    Halk eğitim bünyesinde işaret dili eğitimi varmı

    1. Türk işaret dili kursu açılabiliyor.

BİR YORUM YAZ